Akçabat Sulh Ceza Hakimliği: Pandemi Döneminde Yazılan Cezaların Kanuni Bir Dayanağı Yok!
in

Cezası Nedeniyle Memur Olamayınca Anayasa Mahkemesi’ne Yaptığı Başvuru Haklı Bulundu

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapan memur adayı, haklı bulunarak masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Kocaeli‘nin Gölcük ilçesinde 2012 yılında lise öğrencisiyle tartıştığı arkadaşının burnunu kıran E.E.’ye hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ceza sonrasında Adalet Bakanlığı’nın infaz koruma memurluğu sınavını kazanan E.E., bu ceza sebebiyle mesleğe kabul edilmedi. Anayasa Mahkemesi‘ne başvuru yapan E.E., haklı bulunarak masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Gölcük ilçesinde 2012 yılında lisede eğitim gördüğü sırada tartıştığı arkadaşının burnunu kıran E.E., olayın mahkemeye taşınmasıyla yargılama sonucu 7 ay 23 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında açılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavını kazanan E.E., yapılan güvenlik soruşturmasında geçmişindeki hapis cezasının bulunması gerekçe gösterilerek mesleğe kabul edilmedi.

İPTAL DAVASI AÇTI

E.E.’nin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı ‘Mesleğe alınmama işlemine ilişkin iptal’ davası, 2017 yılında kararın iptaline hükmedilmesi ile sonuçlandı. Adalet Bakanlığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 15. Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesi, bakanlığın itirazını kabul ederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma ilamının ardından E.E., Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ ‘MASUMİYET KARİNESİ’NİN İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETTİ

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi heyeti, geçen Mart ayında E.E.’nin başvurusunu haklı bularak masumiyet karinesinin ihlal edildiğine hükmetti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Türkiye’de yaşanan benzer yargılamalar, çeşitli kanun maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına atıflarda bulunuldu. Kararda, başvurucu E.E.’nin aldığı cezada hükmün açıklanmasının geri bırakıldığına ve denetim süresi olan 5 yılın sonunda da kamu davasının düştüğüne, bu durumun E.E.’ye verilen cezanın hukuki bir sonuç doğurmaması anlamına geldiğine vurgu yapıldı.

Verilen hükmün gerekçelerini her yönden inceleyen ve 54 madde halinde açıklayan Anayasa Mahkemesi heyeti, hukuki süreçte alınan kararların E.E.’nin Anayasa’nın 36 ve 38’inci maddeleri ile güvence altına alınan ‘masumiyet karinesi’nin ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğinin masumiyet karinesinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi’ne gönderilmesini sağlamak üzere Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, tazminat talebinin ise reddine karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir