in

TÜİK: Hane Halkının Cepten Yaptığı Sağlık Harcaması 2021’DE Yüzde 40,5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hane halklarının kendi cebinden yaptığı sağlık harcaması, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; toplam sağlık harcaması, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması, yüzde 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 42,1’lik artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı veriler şöyle:

SAĞLIK HARCAMALARININ YÜZDE 79,2’Sİ DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 20,8 oldu. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında; 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 47,2, merkezi devlet yüzde 31,4, hane halkları yüzde 15,9, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hane halklarına hizmet eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,3, mahalli idareler yüzde 0,6’lık bir paya sahip oldu.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 42 ARTTI

Cari sağlık harcaması, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,0 artarak 330 milyar 928 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar, yüzde 36,4 artarak 23 milyar 13 milyon TL’ye ulaştı.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ YÜZDE 49,5’İ HASTANELERİN

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2021 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı, 2021 yılında yüzde 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 9,4 ile ayakta bakım hizmeti sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 40,3 ARTTI

TÜİK verilerine göre; kişi başına sağlık harcaması, 2020 yılında 2 bin 997 TL iken 2021 yılında yüzde 40,3 artarak 4 bin 206 TL’ye yükseldi.

HANE HALKININ CEPTEN SAĞLIK HARCAMASINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 40,5

Hane haklarının tedavi, ilaç vb. amaçlı kendi cebinden yaptığı sağlık harcaması, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı ise 2021 yılında yüzde 15,9 oldu.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 0,1 AZALDI

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2020 yılında yüzde 5,0 iken 2021 yılında yüzde 4,9 olarak hesaplandı. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4,6 oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir